Bước 1:
Sau khi restart áp dụng, từ màn hình chính, Click chọn tượng trưng đại diện tư nhân

Bước 2: 
Màn hình điều hướng tới phần đăng nhập, ví như bạn đã với account thì nhập thông báo account để đăng nhập. Trong trường hợp này, bạn chưa với account thì nhấn chọn ‘Khởi tạo account

Bước 3: 
Màn hình hiển thị những trường để nhập thông báo, bạn cần điền những thông báo account chuẩn xác để tiến hành khởi tạo account.

* Chú thích: Những trường với gắn * là những phần buộc phải, Địa chỉ e-mail không buộc phải nhưng nên nhập ví như với để sử dụng trong công đoạn khôi phục mật khẩu…
– Sau khi đã nhập số đông thông báo và đọc những Điều khoản, quy định của hệ thống thì nhấn nút ‘Khởi tạo account’
– Trong phần đông những trường hợp những thông báo đáp ứng số đông và không gặp khó khăn gì thì sẽ khởi tạo account thành công. Không những thế trong 1 số trường hợp thông báo đã được đăng ký hoặc trùng sẽ chẳng thể khởi tạo thêm account thứ 2.
– Sau khi đã khởi tạo account thành công hoặc muốn đăng nhập bằng account khác thì bạn trở lại màn hình ở Bước 2 để đăng nhập.

Thời kỳ khởi tạo account đã hoàn tất, Bạn sẽ đăng nhập account thành công và áp dụng chuyển về màn hình thông báo account. Ở màn hình này, bạn với thể chạy theo xu hướng, bổ sung thông báo account, hình ảnh đại diện…
* Ví như bạn với nhu cầu Sử dụng chức năng của dịch vụ như Điều hành thông báo, khởi thủy, công đoạn hình thành và lớn mạnh của sản phẩm, cây trồng, vật nuôi… thì xem thêm Chỉ dẫn Vận dụng điều hành Thủ tục sản phẩm, Truy hỏi xuất khởi thủy.