Mã QR Code trắng là loại mã chưa kết liên hoặc cấp phát cho bất kỳ Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… nào, những mã này ở hiện trạng chờ kết liên và gắn đi kèm mang 1 giấy má mới. 
Để tạo giấy má mới cho mã QR Code đã với, quý khách thực hành theo những bước dưới đây:

Bước 1:
Chuẩn bị 01 mã QR Code đã với muốn tạo giấy má mới. tiếp đến Đăng nhập account và chuyển đến màn hình những chuyên mục chính.

Bước 2:
– Chọn mục ‘Quét nhập mã‘ => Màn hình sẽ chuyển về hiện trạng chờ máy quét mã QR Code.
– Thực hành quét mã QR Code đã chuẩn bị và tiến hành quét mã.
– Giả dụ mã QR Code hợp thức (*1), thì vận dụng sẽ đề nghị quý khách chọn lọc phương thức tạo giấy má mới.

Phương thức chọn tạo giấy má gồm:
a; Nhập mã – Tạo giấy má mới: Quý khách chọn mục này màn hình sẽ chuyển đến phần Khởi tạo giấy má. Hệ thống sẽ rà soát mã QR Code hợp thức (*2)  cùng lúc sẽ ngầm định danh mã QR Code vừa quét được mang giấy má Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… sẽ tạo. Bước tiếp theo sẽ thực hành nhập thông báo của Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… tại Bước 2 của bài Chỉ dẫn tạo giấy má sản phẩm, cây trồng, vật nuôi

b; Nhập mã – Tạo giấy má con: Quý khách chọn mục này, màn hình sẽ chuyển đến phần Danh sách Sản phẩm, Cây Trồng, Vật nuôi… để lựa chọn 1 trong danh sách làm khởi thủy sinh ra Sản phẩm, Cây trông, Vật nuôi mới.
– Sau khi lựa chọn và quết định nhấn chọn ‘Tạo giấy má con‘, hệ thống sẽ thông tin thành công ví như không với ngoại lệ khác.
– Giả dụ vận dụng thông tin thành công thì những bước tạo giấy má con đã hoàn thành, vận dụng sẽ chuyển về màn hình để quét nhập mã tiếp, trong trường hợp quý khách muốn xem lại giấy má con vừa tạo, quý khách trở về chuyên mục chính để chọn ‘Quét (Scan)’ để rà soát, hoặc update những thông báo mới cho giấy má vừa tạo.

c; Sao chép từ Cây trồng đã với: Quý khách chọn mục này, màn hình sẽ chuyển đến phần Danh sách Sản phẩm, Cây Trồng, Vật nuôi… để lựa chọn 1 trong danh sách để sao chép thông báo Sản phẩm, Cây trông, Vật nuôi… đã với (Vận dụng cho những Sản phẩm, Cây trông, Vật nuôi…từ thứ 2 trở đi với thông báo giống nhau nhưng cần áp mã QR Code để định danh). Bí quyết thực hành cũng gần giống mang mục b; bên cạnh đó sẽ không gắn mã truy nã xuất khởi thủy của Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi được chọn.

Giải thích:
– QR Code hợp thức (*1), vận dụng rà soát bước đầu xem mã QR Code thuộc hệ thống của Xác thực hay không.
– QR Code hợp thức (*2), vận dụng rà soát mã QR Code với hợp thức hay không, đã được sử dụng hay chưa.