Trong bài chỉ dẫn này, sẽ chỉ dẫn bạn cách điều hành và gắn mã truy nã xuất nguồn cội cho giấy tờ của Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… của mình. 
* Riêng những giấy tờ con được tạo từ vận dụng, hệ thống sẽ tự động gắn mã Truy hỏi xuất nguồn cội ‘Cha – Mẹ’ cho giấy tờ con được tạo mới. Chỉ khi sở hữu nảy sinh thêm những nguồn cội khác cấu thành Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… thì thực hành những bước sau:

Bước 1:
Từ chuyên mục chính, bạn chọn mục “Sản phẩm/Cây trồng/Vật nuôi…’

Vận dụng sẽ chuyển tới màn hình Danh sách sản phẩm => Bạn cần chọn 1 Sản phẩm/ Cây trồng/ Vật nuôi… để thực hành thêm mã Truy hỏi xuất nguồn cội.

Bước 2:
Sau khi vận dụng chuyển đến màn hình chi tiết Sản phẩm/ Cây trồng/ Vật nuôi… Bạn tìm chọn mục ‘Điều hành mã truy nã xuất nguồn cội‘. Môt cửa sổ mới bật lên, sẽ liệt kê những danh sách mã truy nã xuất (giả dụ đã sở hữu), trong trường hợp bạn muốn thêm mã, bạn cần bấm chọn biểu trưng QR Code => Màn hình sẽ chuyển tình trạng để bạn quét mã.
* Mã truy nã xuất nguồn cội là mã QR Code phải được mã hóa ở kết liên sở hữu thể kết nối được.

Bước 4:
Sau khi quét mã và nhận kết quả từ máy quét, giả dụ két quả máy quét trả về hợp thức, thì vận dụng sẽ tự chuyển sang phần chọn thông báo nguồn cội.
– Giả dụ mã truy nã xuất nguồn cội thuộc hệ thống của Xác thực, thì phần tên sẽ được hệ thống tự điền, mặt khác, giả dụ mã truy nã xuất không thuộc hệ thống, bạn cần nhập tên của nguồn cội đó.

Sau khi tiến hành chạy theo xu hướng Khởi thủy Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi.. thành công, thì phần Thông báo chung => Khởi thủy hình thành sẽ sở hữu kết liên để người dùng, người tiêu dùng truy nã xuất ngược ngồn gốc của Sản phẩm. Cây trồng, Vật nuôi…