Những bước để phát triển thành nhà Cung ứng – Dịch vụ

Bước 1:
Đăng nhập vào account và truy vấn cập tới phần thông báo account – > Nhấn “Đăng ký phát triển thành dịch vụ

Bước 2: 
Điền toàn bộ thông báo của nhà Cung ứng, dịch vụ… và chọn loại hình vận dụng thích hợp

Bước 3:
Nhấn nút ‘Đăng ký thông báo nhà Phân phối‘ => Thông tin đăng ký dịch vụ Thành công (ví như những thông báo toàn bộ và không trùng lặp)

* Sau khi đăng ký thông báo thành công, bạn cần tải thủ tục, giấy chứng thực (Đối sở hữu công ty) CMT/CCCD đối sở hữu tư nhân để hoàn thiện

– Sau khi ‘Tải thủ tục dịch vụ‘, trong phần thông báo account sẽ sở hữu mã QR Code để người mua quét kết nối.
– Hoàn tất bước này, thông báo Nhà cung cấp sẽ hiển thị kèm sở hữu thông báo Sản phẩm, Cây trồng, vật nuôi…. khi user truy vấn xuất mã QR Code của bạn.