Để nhận diện sản phẩm mang phải hàng giả, hàng fake bằng hệ thống Xác Thực hay không, điều tiên quyết là sản phẩm phải sử dụng Tem Xác Thực mang phủ cào được dán trên sản phẩm.

Nguyên tắc tróc nã vấn Xác Thực sản phẩm:
– Mã Xác Thực, mã an ninh hay mã PIN Code là mã được in bí hiểm ẩn dưới lớp phủ cào.
– Mỗi mã xác thực trên 1 tem xác thực (phủ cào) chỉ sử dụng được 01 lần độc nhất vô nhị.

Hình thức rà soát – tróc nã vấn xác thực:
Cách 1: Truy vấn vấn xác thực thông báo tại hệ thống https://xacthuc.vn
Cách 2: Truy vấn vấn xác thực bằng vận dụng “Xác Thực” trên điện thoại thông minh.

Chi tiết cách 1:
Khi mua sản phẩm bất kỳ trên thị phần, nếu như trên sản phẩm mang Tem xác thực (phủ cào), quý khách thực hành theo những bước sau đây:

Bước 1: Cào lấy mã Xác Thực dưới lớp phủ cào trên Tem Xác Thực
Bước 2: Truy vấn cập vào hệ thống https://xacthuc.vn
Bước 3: Nhập số Serial mang dạng ‘AA000123’ và mã xác thực mang dạng ‘CD3421X’ vào trường tương ứng
Bước 4: Click button ‘Xác thực sản phẩm’
Bước 5: Nhận kết quả trả về phía bên dưới

Chi tiết cách 2:
Để Xác thực sản phẩm bằng vận dụng ‘Xác Thực’ trên điện thoại thông minh (SmartPhone) thì điện thoại phải được thiết lập vận dụng tương ứng sở hữu hệ quản lý của điện thoại, nếu như điện thoại quý vị chưa được thiết lập vận dụng, quý vị chọn Store tương ứng giúp đỡ điện thoại sau đây:

      

Hướng dẫn Xác Thực

Bước 1: Cào lấy Mã Xác Thực dưới lớp phủ cào trên Tem Xác Thực
Bước 2: Mở vận dụng, cho phép vận dụng sử dụng, tróc nã cập camera
Bước 3: Chọn nút tùy chọn bên trái -> Chọn nút bấm “XÁC THỰC”
Bước 4: Chuyển động cửa sổ camera trong vận dụng hướng tới mã QR Code trên Tem xác thực
Bước 5: Nhập Mã Xác Thực vào trường vừa hiện ra sau khi đã quét mã QR Code
Bước 6: Click button ‘Xác thực sản phẩm’
Bước 7: Nhận kết quả trả về trên màn hình điện thoại.

Video Giới thiệu sản phẩm mang ứng dụng Tem Phủ cào Chống hàng giả