Áp dụng mặc định ví như bạn tạo thủ tục mà chưa được cấp mã QR Code (dạng tem, thẻ….in sẵn) thì vẫn với thể tạo thủ tục mới thông thường, ngoài ra mã QR Code sẽ được hệ thống tạo tự động, ví như muốn in ra để đính kèm sản phẩm thì phải đúng mã đó mới kết nối được.

Trong trường hợp ví như bạn đã được cấp mã QR Code (dạng tem, thẻ….in sẵn) thì với thể gắn kèm ở mục chọn tạo thủ tục. Những bước để tạo thủ tục mới cho Sẩn phẩm, cây trồng, vật nuôi… như sau:

Bước 1:
Chọn mục Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi…  
Màn hình sẽ được chuyển tới danh sách Sản phẩm, cây trồng, vật nuôi… Tại đây bạn lựa chọn biểu trưng thêm mới (VD: màn hình giữa): 
Bạn chọn 1 hành động
+ Tạo thủ tục Cây trồng mới (Bạn chọn mục này ví như chưa được cấp mã QR Code)
+ Gắn thủ tục mới vào mã QR Code (Bạn chọn mục này ví như đã được cấp mã QR Code)
+ Sao chép từ Cây trồng đã với (Bạn chọn mục này ví như muốn tạo thủ tục tiếp theo cho Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… với cùng thông báo có thủ tục đã với. Lưu ý: Ví như bạn đã được cấp mã QR Code, muốn tạo và sao chép thủ tục thì chọn mục “Nhập mã” ở chuyên mục chính.

Bước 2: 
Điền và chọn những thông báo thích hợp và đông đảo, và tiến hành tạo thủ tục.
– Sau khi nhấn “Khởi tạo thủ tục Cây trồng” áp dụng sẽ thông tin thành công ví như không với ngoại lệ nào khác

Bước 3: 
Bạn cần tải hình chính của Sản phẩm, Cây trồng, vật nuôi…
– Nhấn chọn biểu trưng đính kèm hình ảnh ở (Màn hình thứ 2), sẽ được chuyển sang màn hình Update hình ảnh chính.
Bạn chỉ cần chọn hình ảnh trong thư viện hoặc chụp ảnh ảnh trực tiếp từ camera để tải lên (Tối đa 05 hình ảnh)

Sau khi tải hình ảnh chính thành công, thì thông báo Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… sẽ mô tả như dưới đây

Tương tự bạn đã tạo dựng 1 thủ tục về Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… với những thông báo căn bản và mã QR Code tầm nã xuất.

Ví như thủ tục của Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… này với mã tầm nã xuất khởi thủy của những vật liệu, thành phẩn, con giống, cây giống… hình bởi vậy Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi này thì với thể chạy theo xu hướng mã tầm nã xuất khởi thủy vào thủ tục tại mục “Điều hành mã tầm nã xuất khởi thủy