Đối có việc ghi lại (Nhật ký) hay update tình trạng hoặc thông báo tình trạng của Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… tại áp dụng Xác thực, bạn cần thực hành qua những bước dưới đây, cũng như nắm được những bắt buộc của áp dụng để phục vụ theo chỉ tiêu chung.

Mục tiêu chung vận dụng cho những dịch vụ, dịch vụ:
* Truyền tải được thông báo tình trạng trong thời kỳ hình thành, tăng trưởng tại thời 1 mốc thời kì nhất mực. (Đối có áp dụng Xác thực, thời kì và vị trí được tự động lưu lại khi bạn thực hành)
– Nội dung nhật ký sở hữu thể cung ứng thêm trình bày hay chú thích để diễn giải tình trạng rõ hơn.
– Hình ảnh ghi chép tình trạng hay tình trạng là hình ảnh chụp sống trực tiếp từ Camera của đồ vật (không thay đổi), tối đa 03 hình ảnh/lần ghi.
– Mang thể đính kèm kết liên Video từ hệ thống Youtube, Video sở hữu thể kết liên là các Video chứng minh thêm về thời kỳ hình thành, tăng trưởng của Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… được cụ thể hóa (Ưu tiên những kết liên video đã được phát trực tiếp).

Để tiến hành ghi lại nhật ký, đầu tiên bạn cần chọn 1 trong hai bí quyết để tiến hành.
Bí quyết 1: Chọn sản phẩm, cây trồng, vật nuôi… từ danh sách của áp dụng (thích hợp có số lượng sản phẩm, cây trồng, vật nuôi… có số lượng thấp, ta sở hữu thể tìm chọn tiện dụng, nhưng nếu như ta sở hữu hàng trăm mã Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi… thì để tìm chọn sẽ rất khó khăn.
Bí quyết 2: Tróc nã xuất để  ghi lại nhật ký nhanh từ chính mã QR Code được gắn in trên tem, thẻ… đính kèm có từng Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi. Bí quyết này vừa tróc nã xuất được nhanh và còn chuẩn xác. Do vậy khuyến cáo có những nhà Cung cấp, nhà cung câp nên đặt in mã QR Code để gắn mã, tạo giấy tờ cho Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi theo kèm, mỗi khi nảy sinh.

Những bước tiến hành Bí quyết 1 như sau:
Bước 1:

Ở tình trạng áp dụng đã được đăng nhập bằng account hợp thức, từ Chuyên mục chính bạn chọn mục (Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi…)

Bước 2:
– Vận dụng chuyển tới màn hình danh sách Sản phẩm, bạn cần chọn 1 Sản phẩm

Bước 3:
– Ở màn hình 03, là màn hình chi tiết thông báo Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi…. Bạn chọn sang tab ‘Nhật ký’ 

Bước 4:
Nhấn ‘Trạng thái Cây trồng hôm nay?’, Vận dụng sẽ chuyển tới màn hình soạn thảo

Bước 5:
Khi áp dụng chuyển tới màn hình để để ghi nhật ký, những mục được đánh dấu cụ thể như sau: 
a; Nút nhấn gửi khi bạn đã chọn nhập 1 trong những thông báo đầu vào (trình bày, hình ảnh, chèn video).
b; Ô soạn thảo nội dung trình bày hay chú thích tình trạng.
c; Nút nhấn để chọn đính kèm kết liên video từ Youtube
d; Nút nhấn để chụp ảnh ảnh từ Camera trực tiếp (Mang thể chọn 3 hình ảnh ở giác độ khác nhau).

Bước 6:
Nhấn nút gửi (a) và Chờ thông tin kết quả thành công từ hệ thống.

Những bước tiến hành Bí quyết 2 như sau:
Bước 1:

Ở tình trạng áp dụng đã được đăng nhập bằng account hợp thức, từ Chuyên mục chính bạn chọn mục (Nhật ký)

Bước 2: 
Chuyển động màn hình chờ quét mã tới mã QR Code gắn có Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi….

Bước 3:
Kết quả từ màn hình quét nhận được nếu như hợp thức màn hình sẽ chuyển tới phần soạn thảo
Bạn tiến hành thực hành theo từ Bước 4 của Bí quyết 1.

Những nhật ký được ghi lại thành công sẽ được hiện thị theo dữ liệu tróc nã xuất những mã QR Code theo dạng dòng thời kì thực hành.